Friday, 18 April 2014
LUYỆN THI ĐẠI HỌC : UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ. BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ : CHẤT LƯỢNG CAO
Thời khóa biểu

Danh ngôn

   Đôi khi, trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình ko thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi.

Harriet Beecher Stowe
Thời khóa biểu
 KHAI GIẢNG CÁC LỚP 12 VÀ 11 MỚI TRONG THÁNG 8/2013  
HỜI KHOÁ BIỂU LỚP 11 VÀ 10 NĂM HỌC 2013-2014 THỰC HIỆN TỪ 1/7/2013
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 12 NĂM HỌC 2013-2014  THỰC HIỆN TỪ 1/7/2013 (Mới KG và sắp KG )
THỜI KHÓA BIỂU  LỚP 12 (  Dùng trong tháng 6 năm 2013) Trong tháng 6 năm 2013, do nhiều thày cô giáo bận luyện thi tổng hợp cho học sinh tham gia kỳ thi Đại hoc trong tháng 7 năm 2013 nên TKB  của một số thày cô giáo có thay đổi. (Xem mục “ Thời khóa biểu”)
LICH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 12 MỚI NĂM HỌC 2013-2014
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP  NĂM HỌC 2013-2014